Urząd Miejski w Gliwicach ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych oraz termoizolacji, wymiany okien i drzwi w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice".
Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Gliwice, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE Gliwice 2017", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są oferta wykonawcy wzór.

Komunikat Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Gliwicach