CZYNNY:

Środa: 9:00 - 18:00
(przerwa 13.30 – 14.00)
Piątek: 9:00 - 16.00
(przerwa 13.30 – 14.00)
Pierwsza sobota miesiąca:
9.00 - 12.00

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
MIASTA TYCHY

KONTAKT:
kom. +48 792 243 719
kom. +48 792 243 788 - POK
kom. +48 794 243 787
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przesyłanie kosztorysów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, VIII p,. pok. 801 i 806,
tel. (32) 776-38-31, (32) 776-38-06

ADRES:

43-100 Tychy  
ul. Barona 30
pokój nr 216 (piętro I)
Jak nas znaleźć- mapa

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Miasta Tychy:

  • Środa Punkt Obsługi Klienta czynny od 9.00 do 16.00. Natomiast odbiory inwestycji od 16.00 do 19.00;
  • Punkt Obsługi Klienta w piątki będzie nieczynny. Natomiast będą się odbywały w ten dzień odbiory prac od 9.00 do 17.00;

Informujemy, że w dniu 02.09.2016 r. (piątek) Punkt Obsługi Klienta w Tychach będzie czynny do godziny 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż od 26 sierpnia br. do końca września br. będą podpisywane umowy trójstronne w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach jego urzędowania, ul. Barona 30. Aby podpisać umowę trójstronną należy złożyć komplet dokumentów w Punkcie Obsługi Klienta oraz posiadać zatwierdzony kosztorys. O terminach podpisywania umów będzie informował Wykonawca przedmiotowego kosztorysu, który otrzymał na skrzynkę pocztową informację o zatwierdzonym kosztorysie swojego klienta. Prosimy również o ustalenie terminów wykonania prac z Wykonawcami. Terminy te zostaną wpisane do umowy trójstronnej. Maksymalny termin rozpoczęcia i zakończenia prac to 10 dni roboczych. Wszystkie prace w ramach Programu powinny zakończyć się do 16 listopada br. W podpisaniu umowy uczestniczą: Inwestor, Wykonawca oraz Operator Programu. Umowa sporządzana jest w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron zawierających umowę. Inwestor powinien posiadać dowód osobisty a Wykonawca pieczątkę firmową oraz imienną.

Zachecamy do zapoznania się z warunkami umów przed ich podpisaniem w POK.

Szanowni Państwo
Rozpoczęliśmy proces weryfikacji złożonych wniosków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Weryfikacja wniosków dokonywana jest na podstawie Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – etap I z uwzględnieniem kwoty całkowitej przeznaczonej do realizacji na rok 2016 w wysokości 1 512 000,00  złotych (około 210 inwestycji). Podstawą określenia kolejności przydzielania dotacji celowej Inwestorom jest  kolejność wpływu wniosków do Punktu Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy przy ul. Barona 30 w pokoju 216. W procesie weryfikacji uczestniczy Operator – posiadający stosowne upoważnienie. Podczas weryfikacji mieszkaniec otrzymuje protokół oraz teczkę, do której będzie gromadził dokumenty. W roku 2016 jak i kolejnych planowanych jest do wykonania po 210 inwestycji. Weryfikacje wniosków zakończą się do 30 czerwca 2016 r. O terminie weryfikacji zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub sms-owo.  Zgodnie z Regulaminem wnioski złożone w 2016 roku, które nie zostaną rozpatrzone z uwagi na wyczerpanie środków budżetu Gminy pochodzące z Funduszu, będą rozpatrywane do roku 2020. Inwestorzy, którzy zostali już pozytywnie zweryfikowani powinni dostarczyć komplet dokumentów zgromadzonych w teczce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r. do godz. 18.00

Punkt Obsługi Klienta (POK) będzie czynny codziennie do dnia 6 maja (piątek), natomiast od 11 maja (środa) Punkt Obsługi Klienta będzie czynny:
Środa      9.00  - 18.00
Piątek      9.00  - 16.00

W związku z powyższym w dniach 9 i 10 maja br. POK będzie nieczynny.

Nabór wniosków o udział w Programie w trybie ciągłym, prowadzony w POK w godzinach jego urzędowania.

Zapraszamy na SPOTKANIA INFORMACYJNE,

Urząd Miasta Tychy informuje, że w maju odbędzie się cykl spotkań informacyjnych dotyczących Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Spotkania poprowadzi Operator Programu, firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o. Serdecznie zapraszamy wszytkach mieszkańców miasta Tychy zainteresowanych udziałem w Programie do uczestnictwa w spotkaniach, które odbędą się w następujących terminach:

Czytaj więcej: Sprawy organizacyjne PONE Tychy