CZYNNY:
Poniedziałek: 9.00 - 17.00
(przerwa 15.45 - 16.00)

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
MIASTA BYTOM

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 792 243 719 - Operator POK
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przesyłanie kosztorysów: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES:

Urząd Miejski w Bytomiu
Ulica Parkowa 2
41-902 Bytom
pokój nr 110A (parter)

Jak nas znaleźć- mapa

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Miasta Bytom:

Ze względu na brak możliwości realizacji złożonych wniosków w zdeklarowanym zakresie przez Inwestora w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na 2022 rok, zostaje przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków o udział jednorodzinnych budynków w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2022 roku do wyczerpania miejsc, ale nie później niż do dnia 15 września 2022 roku. O wpływie wniosku decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu.

Dodatkowy nabór obejmuje modernizację w następujących wariantach:

 • pompa ciepła - dotacja do 9 000,00 zł
 • instalacja fotowoltaiczna - dotacja do 9 000,00 zł
 • ekogroszek, biomasa, gaz - dotacja do 7 200,00 zł

Czytaj więcej: Nabór uzupełniający wnisków na wymiane źródeł ciepła w bydynkach jednorodzinnych w Bytomiu w...

Do 31 maja do 17.30 potrwa nabór wniosków składanych na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Pozostały jeszcze wolne miejsca na:

 •  zakup i montaż pompy ciepła do C.O. i C.W.U. - 6 miejsc (domy jednorodzinne),
 • zakup i montaż automatycznego kotła węglowego/kotła na biomasę/kotła gazowego49 miejsc (domy jednorodzinne),
 • zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych - 8 miejsc (domy jednorodzinne).

Zapraszamy do Punktu Obsługi Klienta w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00 w pokoju 110A (parter) Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,  tel. 792 243 719, 570 700 606, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków do PONE Bytom do końca maja

Weryfikacja złożonych wniosków na dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii na rok 2022 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do dnia 31.05.2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków finansowych w zakresie realizacji zadań.

Urząd Miasta Bytom planuje realizację 260 inwestycji w zakresie:

 • 110 zmodernizowanych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych;
 • 120 mieszkań zasilanych ze zmodernizowanych systemów grzewczych;
 • 30 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Proszę kliknąć na poniższy obrazek.

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Punkt Obsługi (POK – pok. nr 110 a ) dla uczestników w/w programu w dniach: 18.04.2022 r. i 02.05.2022 r. będzie zamknięty, w zamian POK  będzie czynny w dniach:

      Za 18.04.2022 r.:

 • 22.04.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00,

      Za 02.05.2022 r.:

 • 05.05.2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Plakat informacyjny dotyczący PONETrwają przygotowania do nowej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom. Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, ruszy 21 marca.

Dotację celową będą mogły uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom.

 

Co będzie potrzebne do złożenia wniosku

 1. aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej;
 2. wypis z ewidencji budynku (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu);
 3. w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 4. w przypadku wnioskowania o dotację na instalację OZE, świadectwo emisyjno-energetyczne posiadanego źródła ciepła wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dotyczy automatycznych kotłów węglowych nowej generacji (retortowych);
 5. umowę najmu lub dzierżawy - jeśli dotyczy;
 6. zgoda właściciela budynku/lokalu w formie oświadczenia wraz z deklaracją o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie do 31 grudnia 2027 r., potwierdzonej oświadczeniem podpisanym przez właściciela nieruchomości.

Czytaj więcej: 21 marca rusza nabór do PONE Bytom

Urząd Miasta Bytom wraz z Operator Programu firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o. o. informują, że w związku z Zarządzeniem nr 86/2022 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 09 marca 2022 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4 do ww. Regulaminu, do pobrania ze strony Internetowej Operatora Programu firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. https://niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 792 243 432, 48 792 243 029 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 Oferta Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi:

 • wymiany źródła ciepła (w tym: kotłów węglowych, gazowych, na biomasę, ogrzewanie elektryczne, c.o., pompy ciepła do c.o i c.w.u.)
 • montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji ogniw fotowoltaicznych)

Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F budynek C. Z dopiskiemOferta Wykonawcy PONE BYTOM – edycja 2022”. 

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2022 r.

Czytaj więcej: Nabór na Wykonawców w ramach realizacji „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom” na...