CZYNNY:

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Czwartek   9.00 - 13.00

 

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
GMINA TARNOWSKIE GÓRY

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 792 243 781 - Operator
tel. 32 39 33 692 - Urząd Miasta
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES:

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Sienkiewicza 2
pok. 57 (I piętro)
Jak nas znaleźć- mapa

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Miasta Tarnowskie Góry:

Miło nam poinformować, iż firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. została wybrana Operatorem kolejnej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w ramach którego osobom fizycznym udzielane są dotacje celowe do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W latach 2018-2020 dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XLIII/450/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2018 – 2020, zmienionej Uchwałą Nr XLVII/490/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2017 r.

W kwietniu rozpoczną się wstępne weryfikacje uczestników do programu wg kolejności wpływu wniosków o udzielenie dotacji do Urzędu. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w 2015 r., które nie zostały rozpoznane w latach 2015-2017 ze względu na wyczerpanie środków finansowych i zostały przez Wnioskodawców zaktualizowane w wyznaczonym przez Gminę terminie.

Czytaj więcej: Sprawy organizacyjne PONE Tarnowskie Góry

Na terenie Miasta Tarnowskie Góry rozpoczął się kolejny proces weryfikacji złożonych wniosków. Weryfikacja wniosków dokonywana jest na podstawie regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry. W roku 2017 kwota, która będzie przeznaczona na udzielanie dotacji wynosi 752 522,00 złotych brutto.

Czytaj więcej: Weryfikacja złożonych wniosków PONE Tarnowskie Góry

Serdecznie zapraszamy Wykonawców, zainteresowanych świadczeniem swoich usług w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2017 r. do składania ofert.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/200/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19.11.2015 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. 792 243 781). Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu z opisem „Oferta na termomodernizacje budynków jednorodzinnych rok 2017”. 42 - 600 Tarnowski Góry, ul. Sienkiewicza 2.

Czytaj więcej: Wykonawcy PONE Tarnowskie Góry

Na terenie Miasta Tarnowskie Góry rozpoczął się kolejny proces weryfikacji złożonych wniosków. Weryfikacja wniosków dokonywana jest na podstawie regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry z uwzględnieniem kwoty całkowitej przeznaczonej do realizacji wariantów na rok 2016 w wysokości 926 592,00  złotych.  Podstawą określenia kolejności przydzielania dotacji celowej Inwestorom jest  kolejność wpływu wniosków do Urzędu Miasta. W procesie weryfikacji uczestniczy Inspektor Nadzoru z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry oraz Operator – posiadający stosowne upoważnienie. Podczas weryfikacji mieszkaniec otrzymuje protokół oraz teczkę, do której będzie gromadził dokumenty. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 600 243 782 .

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, że w związku z podjętą przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach uchwałą Nr XIV/200/2015 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz  decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o umorzeniu części udzielonej pożyczki z przeznaczeniem na realizację ww. uchwały, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach termomodernizacji obiektów.

Czytaj więcej: Nabór Wykonawców PONE Tarnowskie Góry

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o udzielanie dotacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Tarnowskie Góry nabór wniosków zostaje wstrzymany.
Dotacje udzielane są ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2008r.  przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – etap III”, a kwota umorzenia wynosi  1 166 900,00 zł. W ramach powyższej kwoty przewiduje się dofinansowanie w latach 2015-2016 ok. 130 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na biomasę, węzłów cieplnych, pomp ciepła) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Informujemy również, że Gmina Tarnowskie Góry opracowuje Program ograniczenia niskiej emisji, który po uchwaleniu przez Radę Miejską stanowił będzie podstawę do ubiegania się przez Gminę o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innych źródeł na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach kolejnych.

Czytaj więcej: Nabór wniosków zostaje wstrzymany