Obsługiwane Gminy w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przez Operatora Programu firmę 

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.:

  


Na likwidację starego kotła i montaż nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać dofinansowanie.
Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE).