Lista Wykonawców dopuszczonych do zakupu i montażu urządzenia w ramach PONE Woźniki:

Wyboru Wykonawcy dokonuje Inwestor, spośród Wykonawców dopuszczonych przez Gminę i Operatora.