Powiedzmy STOP smogowi i niskiej emisji

Niska emisja to określenie na stężenie zanieczyszczeń w postaci szkodliwych pyłów i gazów, które przedostają się do powietrza na skutek nieekologicznego sposobu ogrzewania oraz intensywnie działającego transportu spalinowego. Niska emisja oznacza również, że szkodliwe związki przedostają się do atmosfery na wysokości nie większej niż 40 metrów nad ziemią, czyli wpływają bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w postaci braku wiatru i dużej wilgotności, może dojść do powstania smogu, który jest szczególnie niebezpieczny dla naszych dróg oddechowych i w związku z tym powoduje, poważne schorzenia.  

Zadaniem naszej firmy EKOSCAN, jako Operatora Programu Ograniczającego Niską Emisję w gminach, jest udzielenie pomocy mieszkańcom przy realizacji wniosków unijnych i krajowych, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizacji w domach jednorodzinnych. Tylko inwestycja w nowoczesny system ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu grzania domu, który sprzyja powstawaniu niskiej emisji, mogą skutecznie zminimalizować występowanie smogu w swoim miejscu zamieszkania. 

Ponadto, oferujemy swoją pomoc również w zakresie przygotowania dokumentacji i współpracy z lokalnymi gminami, dotyczącej modernizacji dotychczasowych źródeł ciepła poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, w postaci kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gwarantujemy, że przystąpienie do programu ograniczenia niskiej emisji przyniesie szereg korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych nie tylko dla samych beneficjentów, ale również wszystkich okolicznych mieszkańców. W razie dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

EKOSCAN posiada zasób rozwiązań zgodnych z przestrzeganiem ewidencji odpadów. Pomożemy w dokonaniu poprawnej ewidencji, a sposób unieszkodliwiania odpadów będzie zgodny z przepisami ochrony środowiska. Ewidencja odpadów jest niezwłocznym obowiązkiem przedsiębiorców, bywa ona dość problematyczna w przypadku unieszkodliwiania sprzętów i wielu innych trudnych do likwidacji elementów pod kątem ekologicznym. Przedstawimy interpretacje przepisów prawnych oraz generalne zasady ewidencji odpadów, następnie wdrożymy kompleksowy system obsługi gospodarki odpadami. Oferujemy kompleksowe wsparcie w kwestii opracowania wniosków, planów, programów i innych opracowań związanych z tematyką gospodarki odpadów.

Ekoprojekt jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego wprowadzająca zakres norm mających na celu wsparcie programu ograniczenia niskiej emisji. Wymiana systemów grzewczych wysokoemisyjnych na niskoemisyjne daje gwarancje obniżenia wartości emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Wybór pieca oznaczonego certyfikatem ekoprojektu zapewnia o przystosowaniu systemów do następujących wymogów, tym samym o niskiej emisji - nawet do 25% oszczędności energii. W obecnym momencie inwestycja w systemy ekoprojektu są wyłącznie alternatywą, z czasem jednak wymiana obecnych pieców będących źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego, będzie obowiązkowa na piec objęty certyfikatem „ekoprojekt”- piec niskoemisyjny.

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) to dokument zawierający informacje o charakterystyce energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego, który jest wykorzystywany do celów mieszkalnych lub usługowych. SCHE zawiera informacje dotyczące zużycia energii na cele grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i oświetleniowe oraz emisji CO2 związanej z tym zużyciem.

W Polsce, od dnia 28 kwietnia 2023 roku, SCHE stanie się obowiązkowe dla budynków nowych oraz dla budynków istniejących, które będą poddane większej modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania. SCHE ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii oraz emisji CO2, co z kolei przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Charakterystyka energetyczna obejmuje między innymi informacje na temat rodzaju używanych źródeł energii, izolacji termicznej, systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz oświetleniowych, a także dane dotyczące rocznego zużycia energii oraz emisji CO2.

Właściciele budynków objętych obowiązkiem posiadania SCHE będą musieli sporządzić ten dokument i dostarczyć go do odpowiednich instytucji, takich jak np. urzędy miast i gmin, w celu uzyskania zgody na użytkowanie lub remont. SCHE będzie także potrzebne w procesie sprzedaży lub wynajmu budynku lub mieszkania.

Wniosek jest taki, że posiadanie SCHE jest bardzo istotne, gdyż pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynku oraz wskazuje obszary, w których można poprawić zużycie energii i redukcję emisji CO2.

Tak, spółka EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej dla różnego rodzaju budynków i lokali, w tym dla budynków i lokali wspólnot, budynków komunalnych, użytkowych oraz mieszkalnych. Wykonanie świadectwa jest niezwykle istotne, aby właściciele nieruchomości mogli poprawić ich efektywność energetyczną oraz obniżyć koszty związane z zużyciem energii.

Spółka posiada zespołu osób uprawnionych do sporządzania SCHE, wpisanych na wykaz osób uprawnionych -  jest to kluczowe, aby zapewnić, że charakterystyka energetyczna zostanie wykonana dokładnie i rzetelnie. Wymagania stawiane przed takim dokumentem są coraz bardziej złożone i specyficzne, dlatego konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, aby sporządzić kompleksową i wiarygodną charakterystykę energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia, co oznacza, że wykonanie takiego dokumentu jest inwestycją na długi czas. Dzięki dokładnej analizie charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań można osiągnąć znaczne oszczędności finansowe związane z zużyciem energii, co przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska naturalnego.

Oferujemy usługi sporządzania SCHE dla różnego rodzaju budynków i lokali. Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE)  jest istotne w dzisiejszych czasach, ponieważ wymagania związane z efektywnością energetyczną stają się coraz bardziej rygorystyczne, a właściciele nieruchomości chcą mieć pewność, że ich budynek lub lokal spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Zapraszamy do współpracy

tel. 600 243 782, 504 218 836