Rząd wprowadzi pilotażowy program finansowania termomodernizacji dla najuboższych gospodarstw domowych w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce. Koszt realizacji programu STOP SMOG dla 22 miast to ok. 750 mln zł. W kolejnej unijnej perspektywie budżetowej chce realizować program operacyjny „Czyste powietrze”

Naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby powietrze w Polsce było czyste. Dzisiaj robimy pierwszy, milowy krok - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Przez lata zaniedbań czyste powietrze było w Polsce towarem deficytowym. Chciałbym, aby nasze domy były cieplejsze. Żeby były cieplejsze trzeba je ocieplić, ruszamy dziś z programem termomodernizacji – zmniejszenie zanieczyszczeń i jednocześnie zwiększenie możliwości ocieplania domów przez obywateli. Dziś zaczynamy walkę o czyste paliwo, bezpieczne piece, ciepłe domy - dodał premier.

 

Chcemy poprawić jakość powietrza w Polsce, chcemy poprawić jakość życia najmniej zamożnych gospodarstw domowych i chcemy poprawić efektywność energetyczną Polski - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że 33 polskie miasta znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia, w tym siedem z nich jest w pierwszej dziesiątce. Głównym celem rządowego programu STOP SMOG jest oczyszczenie powietrza w miastach z najgorszą jego jakością. Pomoc kieruje się do mieszkańców ubogich energetycznie, by też im zapewnić innowacyjne rozwiązania emisji ciepła w swoich budynkach mieszkalnych, a jednocześnie wpłynąć na stan smogu.

Dzisiaj startujemy z programem termomodernizacji. Podpisaliśmy dziś porozumienie z gminą Skawina, uruchamiamy tam laboratorium Skawina - miejsce, gdzie będziemy współpracować z samorządem województwa i gminy. Porozumienie zakłada wdrożenie pilotażu, który pozwoli zderzyć się z problemem najuboższych, których nie stać na ocieplenie budynków. Termomodernizację chcemy sfinansować w całości ze środków publicznych - powiedział wiceminister.

Dodał, że program będzie kontynuowany, a celem jest podpisanie podobnych porozumień z 22 miastami poniżej 100 tys. mieszkańców z listy 33 najbardziej zanieczyszczonych.

Żeby załatwić problem tych 22 miast, potrzebujemy ok. 750 mln zł. W porozumieniu z Gminą Skawina założyliśmy, że 70 proc. kwoty finansowania pochodzić będzie ze środków rządowych, a 30 proc. z samorządowych - wyjaśnił Woźny.

W dalszej kolejności rząd chce sprowadzić do wspólnego mianownika całość wydatkowania środków na poprawę powietrza w Polsce. Priorytetem pozostanie wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Rząd liczy w pierwszej kolejności na zaangażowanie w kwestię programu STOP SMOG Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Chcemy środki NFOŚiGW, a szacujemy, że jest to ok, 15,5 mld zł, przeznaczyć na poprawę jakości powietrza. Chcemy koordynować działania funduszu ze wszystkimi działaniami realizowanymi nie tylko przez przez ministerstwa, ale również z marszałkami województw i przedstawicielami samorządów terytorialnych - wskazał także wiceminister.

Koszt dalszych działań na rzecz programu czyste powietrze będzie jednak możliwy do oszacowania dopiero po zakończeniu pilotażu, podkreślił.

Jego zdaniem, poprawa powietrza w Polsce to działanie, którego realizacja zajmie około dziewięciu lat. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze wprowadzenie w życie działań STOP
SMOG.

W perspektywie budżetowej 2021-2027 będziemy chcieli z Komisją Europejską ustalić warunki dla specjalnego programu operacyjnego dla Polski – programu ‘Czyste powietrze’. Będziemy mieli wtedy trzy lata doświadczeń, które będziemy mogli skonsumować w takim programie operacyjnym w taki sposób, aby z końcem 2027 r. móc powiedzieć, że udało nam się przywrócić wszystkim Polakom możliwość oddychania pełną piersią i czystym powietrzem - podsumował Woźny.

Program STOP SMOG obejmuje zakres działań:

Wymianę oraz likwidację źródeł ciepła wysokoemisyjnych na niskoemisyjne
Termomodernizację źródeł ciepła w domach jedno rodzinnych
Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej


Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w sposób wsparcia finansowego na wymianę źródeł cieplarnianych. Rodziny z ubogim zasobem energetycznym mogą liczyć na wsparcie w formie dotacji. Program STOP SMOG zapewnia gminie nawet do 70% dofinansowania.


Inwentaryzacja źródeł ciepła


Żeby skutecznie wdrążyć działania mające na celu poprawę stanu powietrza, konieczne jest przeprowadzenie analizy faktycznego stanu zasobów energetycznych w domach mieszkańców miasta. Służy temu inwentaryzacja źródeł ciepła, polegająca na ankietowaniu mieszkańców co do ich faktycznego stanu sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych. Wdrożenie inwentaryzacji w życie pozwoli ocenić faktyczny stan wielkości emisji, a w przyszłości pozyskać dotacje na wymianę kotłów i wykorzystanie nowocześniejszych technik wytwarzania ciepła, opartych na odnawialnych źródłach.


Ankietę zawierającą sprawozdanie z inwentaryzacji źródeł ciepła mieszkańcy będą mogli dostarczyć osobiście do organów gminy lub umożliwić przeprowadzenie inwentaryzacji we własnym domu osobom do tego uprawnionym.

Źródło: http://wgospodarce.pl

 

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest dokumentem przygotowywanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ma on charakter strategiczny i długoterminowy, ponieważ obejmuje działania na kolejne 15 lat. Plan ten aktualizuje się co najmniej co 3 lata.

O planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mowa w Prawie energetycznym. Z ustawy tej wynika, że plan musi działać na korzyść lokalnej gospodarki. Posiadając taki plan, którym można się kierować, łatwiej kształtować gospodarkę energetyczną w optymalny sposób, monitorować zaopatrzenie w paliwa gazowe oraz energię, a także trzymać się ustalonego kierunku działania.

Cele planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Plan ten pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zadbanie o lepszy stan środowiska.

Dotacje do kotłów

Dotacje do kotłów pozwolą na pozbycie się szkodliwych „kopciuchów” u większej ilości osób i polepszenia jakości powietrza na lokalnym oraz ogólnopolskim terenie. Obecnie dotacje obejmują kotły na pellet.