Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, zgodnie z którą stworzony będzie program wspierania osób ubogich energetycznie zamieszkujących najbardziej zanieczyszczone obszary kraju. System wsparcia obywateli to kluczowy element programu Czyste Powietrze, w ramach którego przewidziano około 130 mld zł. Jak podkreślał premier Mateusz Morawiecki, samorządy i administracja publiczna są dla rządu ważnym partnerem.
Zmiana prawa umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych kotłów na paliwo stałe. 

Zasadniczo bez wkładu mieszkańców

Osoby, na rzecz których realizowane będą przedsięwzięcia termomodernizacyjne, co do zasady nie będą ponosiły kosztów z tytułu wymiany pieców. Przepisy jednak dopuszczają możliwość ustalenia przez gminę zasad wniesienia wkładu własnego. Może to być np. praca wykonywana na rzecz gminy lub inny wkład w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. szacowanej wartości przedsięwzięcia.

Zgodnie z nowelą, planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie zadaniem gminy. Gminny program niskoemisyjny w 70 proc. finansowany będzie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a w 30 proc. przez gminę w przypadku miast do 100 tys. mieszkańców. W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców udział gminy musi przewyższać 30 proc.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie uważana jest przez ekspertów Banku Światowego pracujących na zlecenie Komisji Europejskiej nad raportem nt. metod zwalczania niskiej emisji w Polsce za optymalne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.

Źródło: Prawo.pl