MIASTO GLIWICE
   
 

Program realizowany był przez Miasto Gliwice ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników była firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Pragniemy serdecznie podziękować Wydziałowi Środowiska Urzędu Miasta w Gliwicach za miłą i owocną współpracę oraz wszystkim Inwestorom i Wykonawcom uczestniczącym w tym Programie.

 
 
Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Miasta Gliwice:
 

Dokumenty wymagane do rozliczenia:

 • protokół odbioru 1 egz.;
 • protokół z likwidacji kotłowni 1 egz.;
 • karta przekazania odpadu/kwit z firmy złomującej – wypisany na inwestora! (oryginał);
 • protokół z inwentaryzacji kotłowni 1 egz.;
 • kopia karty gwarancyjnej – z danymi inwestora;
 • opinia kominiarska końcowa – kopia;
 • opcjonalnie kopa zawiadomienia o rozpoczęciu robót do PINB (w przypadku montażu kotła gazowego na pozwoleniu na budowę);
 • faktura zaliczkowa;
 • faktura końcowa;
 • kosztorys podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Inwestora;
 • certyfikatów energetyczno-emisyjnych wydanych przez akredytowane laboratorium, potwierdzających spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów na paliwo stałe - kopia;

Gliwice HMiasto Gliwice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. lub 2018 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

 • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
 • ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
 • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012,
 • pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem)

Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

Czytaj więcej: Ogłoszenie naboru uzupełniającego wniosków do udziału w edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania...

Miasto Gliwice informuje o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych oraz lokali w budynkach wielorodzinnych), chcących uzyskać w 2017 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

 • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne),
 • ogrzewanie elektryczne (piece akumulacyjne elektryczne);
 • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012),
 • pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q (w budynkach oddanych do użytkowania przed 1995 rokiem)

Dotacja może być udzielona w kwocie do 80 % kosztu kwalifikowanego na realizacje zadań związanych z wymianą systemów grzewczych, ale nie więcej niż:

- 8 000 zł (system gazowy, węglowy, elektryczny)

- 24 000 zł (pompa ciepła).

Termin realizacji inwestycji do 30.11.2017 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków do udziału w edycji pilotażowej ,,Programu Ograniczania...

Urząd Miejski w Gliwicach ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Gliwice. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych oraz termoizolacji, wymiany okien i drzwi w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice".
Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Gliwice, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE Gliwice 2017", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są oferta wykonawcy wzór.

Komunikat Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Gliwicach