MIASTO I GMINA BARDO
   
 

Program realizowany był przez Urząd Miasta i Gminy Bardo ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników była firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Pragniemy serdecznie podziękować Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Bardo za miłą i owocną współpracę oraz wszystkim Inwestorom i Wykonawcom uczestniczącym w tym Programie.

 
 
Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Gminy Bardo:
 

Zakończył się projekt pn “Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Bardo”. Wymienionych zostało 49 starych źródeł ciepła w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych i wspólnocie mieszkaniowej.

Stare piece tzw “kopciuchy” zastąpiły ekologiczne kotły V klasy na eko groszek, biomasę oraz  piece gazowe i pompy ciepła. Wartość całego zadania to ponad milion złotych, wartość dofinansowania dla mieszkańców to prawie 458 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodzą z pożyczki, jaką na ten cela zaciągnęła Gmina Bardo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Połowa tej kwoty zostanie umorzona po 5 latach.

To bardzo ważne, że mieszkańcy dbają o czyste powietrze i inwestują w ekologiczne źródła ciepła – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański – cieszy mnie to i dlatego w nowym rządowym projekcie “Czyste powietrze” będziemy pomagać mieszkańcom w aplikowaniu o środki z tego programu. Chcę, aby nasza gmina była nie tylko ładna, ale i czysta.

Urząd Miasta i Gminy Bardo informuje, że w dniu 01.02.2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i Promocji przy ul. Kolejowej 12 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Spotkania poprowadzi Operator Programu, firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o. o., która przedstawi plan realizacji inwestycji w roku 2018.”  Lokalizacja spotkania - mapa

Serdecznie zapraszamy.

Urząd Miasta i Gminy Bardo  ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach wymiany nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bardo. Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Bardo, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE Bardo 2017", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są oferta wykonawcy wzór.

Gmina Bardo informuje, że ukazało się Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Bardo z dnia 04.07.2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bardo. 

Czytaj więcej: PONE Bardo. Dofinansowanie do wymiany pieców – wnioski do pobrania! 

Rada Miejska w Bardzie w dniu 22 czerwca 2017 roku przyjęła uchwałę określającą zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi dla osób fizycznych będących właścicielami budynków lub samodzielnych lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Bardo, a także dla wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzą samodzielne lokale mieszkalne będące własnością osób fizycznych, a położone na terenie miasta i gminy Bardo.

Czytaj więcej: Gmina Bardo - będzie dofinansowanie do wymiany pieców!