Urząd Miasta i Gminy Bardo  ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach wymiany nieekologicznych źródeł ciepła wraz z modernizacją kotłowni na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Bardo. Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Bardo, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE Bardo 2017", z dopiskiem "nie otwierać".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są oferta wykonawcy wzór.