Plakat informacyjny dotyczący PONETrwają przygotowania do nowej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom. Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, ruszy 21 marca.

Dotację celową będą mogły uzyskać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz osoby fizyczne będące najemcami, właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom.

 

Co będzie potrzebne do złożenia wniosku

  1. aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej;
  2. wypis z ewidencji budynku (w przypadku, gdy w księdze wieczystej brak informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu);
  3. w przypadku współwłasności budynku, osoba składająca wniosek załącza do wniosku oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  4. w przypadku wnioskowania o dotację na instalację OZE, świadectwo emisyjno-energetyczne posiadanego źródła ciepła wydane przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej - dotyczy automatycznych kotłów węglowych nowej generacji (retortowych);
  5. umowę najmu lub dzierżawy - jeśli dotyczy;
  6. zgoda właściciela budynku/lokalu w formie oświadczenia wraz z deklaracją o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie do 31 grudnia 2027 r., potwierdzonej oświadczeniem podpisanym przez właściciela nieruchomości.

Wnioski do pobrania

Wnioski stanowiące załącznik do zarządzenia Prezydenta Bytomia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom są dostępne:

Dokumenty do pobrania

oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

Wysokość dotacji dla poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach Programu:

Urząd Miasta Bytom planuje realizację 260 inwestycji w zakresie:

  • 110 zmodernizowanych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych;
  • 120 mieszkań zasilanych ze zmodernizowanych systemów grzewczych;
  • 30 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Punkt Obsługi Klienta

Informację telefoniczną w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych będzie można uzyskać pod numerem telefonu 570 700 606, 792 243 029, 792 243 432, 32 786 81 39, na stronie internetowej https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/program-ograniczenia-niskiej-emisji , www.niskaemisja.ekoscan.pl oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik Punktu Obsługi Klienta będzie udzielał informacji w każdy poniedziałek począwszy od dnia 14 marca 2022 roku w godzinach 9.00 - 17.00 w pokoju 110A (parter) Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2.

Dodatkowo dla zainteresowanych osób Punkt Obsługi Klienta (pokój 110A parter) będzie czynny 15 i 16 marca 2022 roku w godzinach 8.00 - 14.30.