Dobiega końca realizacja zadania PONE przewidziana na lata 2019 -2020 dla Miasta Bytom.

W związku z tym :

Gmina BYTOM wraz z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji informuje, że z dniem 1 października 2020r. zaprzestaje przyjmowania wniosków w Programie ograniczenia niskiej emisji przewidzianym na lata 2019-2020.

Na przełomie grudnia 2020r. i stycznia 2021 pojawi się najprawdopodobniej informacja o możliwości i sposobie składania nowych wniosków o dotację.

Osoby chętne, które nie zdążyły skorzystać z dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania w I etapie Programu, zachęcamy do śledzenia informacji na stronach internetowych Miasta Bytom  www.bytom.pl/pone oraz www.niskaemisja.ekoscan.pl . Pojawią się tam informacje w jaki sposób skutecznie pozbyć się nieekologicznego ogrzewania paliwem stałam na rzecz ekologicznego ogrzewania i uzyskać dotację na ten cel.