Ze względu na brak możliwości realizacji złożonych wniosków w zdeklarowanym zakresie przez Inwestora w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom - etap na 2022 rok, zostaje przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków o udział jednorodzinnych budynków w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Bytom w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wnioski można składać od dnia 1 sierpnia 2022 roku do wyczerpania miejsc, ale nie później niż do dnia 15 września 2022 roku. O wpływie wniosku decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu.

Dodatkowy nabór obejmuje modernizację w następujących wariantach:

  • pompa ciepła - dotacja do 9 000,00 zł
  • instalacja fotowoltaiczna - dotacja do 9 000,00 zł
  • ekogroszek, biomasa, gaz - dotacja do 7 200,00 zł

Termin wykonania modernizacji z ogłoszonego naboru uzupełniającego nie może przekroczyć dnia 15 października 2022 roku.

Wnioski stanowiące załącznik do zarządzenia nr 86/22 Prezydenta Bytomia z dnia 9 marca 2022 roku są dostępne na stronie internetowej https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/program-ograniczenia-niskiej-emisji oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2. Wnioski należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w pokoju 128.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji można uzyskać w Wydziale Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod numerem telefonu (32) 283 63 20, (32) 283 63 21, (32) 786 81 39.

Do pobrania:

Oświadczenie do wniosku dot. trwałości projektu

Wniosek PONE w zakresie wymiany źródła ciepła dla budynków jednorodzinnych

Wiosek PONE w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków jednorodzinnych

Pełnomocnictwo