Weryfikacja złożonych wniosków na dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła oraz montażu odnawialnych źródeł energii na rok 2022 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bytom. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do dnia 31.05.2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków finansowych w zakresie realizacji zadań.

Urząd Miasta Bytom planuje realizację 260 inwestycji w zakresie:

  • 110 zmodernizowanych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych;
  • 120 mieszkań zasilanych ze zmodernizowanych systemów grzewczych;
  • 30 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Proszę kliknąć na poniższy obrazek.