Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Bytom zachęca do składania wniosków o dotację celową na wymianę starego nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe.
Są jeszcze wolne miejsca na uzyskanie dotacji celowej w kwocie od 3 600,00 do 9 000,00 zł brutto:

W zakresie wymiany źródła ciepła – Stan na dzień 03/01/2020 roku:

W zakresie odnawialnych źródeł energii – Stan na dzień 03/01/2020 roku:

* Szczegóły dotyczące wysokości dotacji dla poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach Programu zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest TUTAJ.
Masz pytanie zadzwoń: +48 570 700 606; +48 792 243 029