Opracowanie „Programu poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” umożliwi pozyskanie dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic środków unijnych na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła i kotłów na pelet.

Realizacja takiego projektu przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

 W projekcie Programu ujęte zostały warunki oraz zasady ubiegania się mieszkańców o dofinansowanie oraz warunki rozliczania przekazywanej mieszkańcom dotacji, w tym w szczególności kwestie ich udziału finansowego.

Każdy mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega, który chciałby wyrazić swoją opinię, może wnosić uwagi do projektu Programu do dnia 29 grudnia br.

Do zgłaszania uwag nalezy posłużyć się formularzem, który – podobnie jak projekt Programu – znajdą Państwo pod następującymi adresami:

http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/pliki/17191048?version=1.0 – formularz zgłaszania uwag

http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/070 - wszystkie dokumenty dotyczące konsultowanego Programu

Konsultacje Programu obejmują również spotkania z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 19 grudnia br. o godz. 16.30 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury przy ul. Niepodległości 42 w Czechowicach-Dziedzicach.

Zachęcam mieszkańców do udziału w spotkaniu celem wypowiedzenia się na temat warunków uzyskania wsparcia finansowego na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła i kotłów na pelet.

Po przeprowadzeniu konsultacji projekt Programu przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, która podejmie decyzję o jego przyjęciu.