Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że wkrótce rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych  na rok 2019 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji  dla Gminy Gierałtowice (PONE).

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł  prawny  do  korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zlokalizowanej  na  terenie Gminy Gierałtowice .

W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w terminie 9 i 10 maja 2019 r. w  Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek od 7:00-17:00, piątek od 7:00-15:00.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, etap na rok 2019.

Wnioski niepoprawnie wypełnione lub niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, że liczba dopłat do wymiany pieców jest ograniczona ze względu na wysokość środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a przy przyznawaniu dotacji decyduje kolejność złożonych wniosków.

W 2019 r. w ramach I etapu Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Gierałtowice, Gmina planuje wykonać 100 modernizacji polegających na:

  • wymianie 55 kotłów węglowych na automatyczne kotły węglowe min. 5 klasy;
  • wymianie 25 kotłów węglowych na gazowe;
  • wymianie 20 kotłów węglowych na automatyczne kotły na biomasę min. 5 klasy.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7 200,00 zł brutto;
  • do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż kotła gazowego, jednak nie więcej niż 7 200,00 zł brutto;
  • do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy, jednak nie więcej niż 7 200,00 zł brutto.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Szczegółowych informacji udziela Operator tel. +48  600 243 782 lub +48 792 243 719,  www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-gieraltowice

Regulamin wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, etap na rok 2019 

Załącznik nr 1 Wniosek o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice; 

Załącznik nr 3 Wzór pełnomocnictwa;