Urząd Gminy Gierałtowice oraz EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., jako Operator „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice – etap na rok 2019”, zapraszają osoby, które złożyły wnioski na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych  na rok 2019 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji  dla Gminy Gierałtowice (PONE), na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. 41. W szczególności zapraszamy osoby, które zostały powiadomione o spotkaniu telefonicznie lub sms-em przez Operatora. Spotkanie będzie dotyczyło informacji w zakresie poprawnej realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gierałtowice (PONE).