Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z Operatorem informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 0050/106/2018 Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie  "Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Goczałkowice-Zdrój, dotyczący wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji", istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4 do Regulaminu. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój, na I piętrze, w godzinach jego urzędowania z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można składać od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze do momentu zakończenia trwania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój.

 Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na listę firm uprawnionych do realizacji inwestycji planowanych w ramach Programu.

Oferta Wykonawcy może dotyczyć:

  • modernizacji systemów grzewczych;
  • termoizolacji, wymiany okien;

Dodatkowych informacji udziela Operator - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. pod nr tel. 792 243 719  lub 794 243 787.

Zainteresowane firmy serdecznie zapraszamy.