Termin składania wniosków: od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8

Wysokość dotacji będzie stanowić 60% kosztów kwalifikowanych, wynikających z zatwierdzonego kosztorysu, lecz nie więcej niż: 7.200,00 zł do:

  1. zakupu i montażu automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy plus ekoprojekt,
  2. zakupu i montażu automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy plus ekoprojekt,
  3. zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,
  4. zakupu i montażu pompy ciepła do centralnego ogrzewania,
  5. zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego do centralnego ogrzewania.

Wysokość dotacji do zakupu i montażu węzła cieplnego oraz podłączenia do istniejącej sieci cieplnej będzie wynosić 4.000,00 zł.

Dodatkowo mieszkańcy naszej Gminy będą mogli bezpłatnie skorzystać ze wsparcia przy wypełnieniu wniosku do Programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.