Miasto Piekary Śląskie wraz z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o, informuje, iż zgodnie z Regulaminem dot. „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych i Wielorodzinnych. Edycja XVIII - rok 2022 ogłasza nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie w zakresie Wykonawcy prac.  Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-940 Piekary Śląskie. Z dopiskiem „Oferta Wykonawcy PONE Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych i Wielorodzinnych – edycja 2022”. 

 Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są: 

Dodatkowych informacji udziela Operator Programu - firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. (tel. 600 243 782);

Uprzejmie prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z ww. załącznikami.

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2022 r.

 W roku 2022 planowana jest modernizacja źródeł ciepła w 25 budynkach jednorodzinnych oraz 25 budynkach wielorodzinnych.

Serdecznie zapraszamy Wykonawców do realizacji przedmiotowych zadań.