Gmina Piekary Śląskie oraz Operator Programu Likwidacji Niskiej Emisji, firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., mają zaszczyt ogłosić nabór wykonawców do udziału w programie mającym na celu modernizację systemów grzewczych.

Zgodnie z Regulaminem, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr. 170/OS/2024 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 marca 2024 r., dotyczącego "Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych", planowana jest modernizacja dziesięciu źródeł ciepła w 2024 roku.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe.
  2. Zakup i montaż pieców gazowych: Wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie pieców gazowych do ogrzewania budynków. Zamawiane piece gazowe muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.
  3. Zakup i montaż kotłów na biomasę: Wykonawcy będą odpowiedzialni za dostarczenie i zainstalowanie kotłów na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków. Zamawiane kotły na biomasę muszą spełniać określone normy ekologiczne i efektywności energetycznej.

Kompletne dokumenty Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, należy złożyć lub wysłać na adres:

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. ul. Karola Miarki 2F budynek C 41-940 Piekary Śląskie

Z dopiskiem "Oferta Wykonawcy PONE Piekary Śląskie dla Obiektów Indywidualnych – edycja XX 2024".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów są dostępne: [link].

Dodatkowe informacje udziela Operator Programu - firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. (tel. 792 243 029).

Prosimy o składanie wyłącznie kompletnych ofert. Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.09.2024 r.

Serdecznie zapraszamy Wykonawców do realizacji przedmiotowych zadań.