Miasto Pyskowice wraz z Operatorem informuje, że w dalszym ciągu trwa nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach: ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji”. Dotacja dotyczy tylko budynków jednorodzinnych posiadających ekologiczne źródło ciepła w postaci automatycznego kotła na paliwo stałe minimum IV klasy, kocioł gazowy, kocioł olejowy. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca w tym zakresie. Dotacja celowa wynosi 9 000,00 zł brutto

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW, które znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Tel. 48 792 243 719