Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr RZ.0050.111.2018  Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice etap na rok 2018”, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców, którzy chcą świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie oferty Wykonawcy określony został w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Oferty można składać w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW, które znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice na rok 2018” przez cały okres realizacji danego etapu Programu, określonego w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

 Prosimy o składanie tylko i wyłącznie kompletnych ofert zgodnych z wzorem oferty ZAŁĄCZNIK NR 2 zamieszczonym poniżej.

Dodatkowych informacji udziela Operator tj. firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. tel. +48 792 243 788 lub 600 243 782.