Dzięki współpracy z Dostawcami i Wykonawcami zorganizowaliśmy na Parking za Urzędem Miejskim w Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, wystawę kotłów niskoemisyjnych oraz instalacji OZE. Zaprezentowało się na niej ponad dziesięciu Dostawców i Wykonawców. Zainteresowanych zakupem było ok. 100 osób, które mogły porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać warunki finansowe, zabrać ulotki i prospekty techniczne, a nawet zaobserwować sam proces spalania paliwa w kotle.

Zobacz relację z wystawy!