Z przyjemnością informujemy o kolejnej realizacji programu ograniczenia emisji dla Gminy Rudziniec, opartej na zarządzeniu nr 42/2024 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 22 lutego 2024 roku. To kolejny krok w dążeniu do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Operatorem Programu została firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Założenia Programu:

W ramach regulaminu udzielania dofinansowania na modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych, wprowadzone zostały następujące zmiany:

  1. Nowe źródło ciepła: Wprowadzono definicję nowego źródła ciepła, obejmującą wysokosprawne i ekologiczne systemy spełniające określone kryteria. Do nich należą: kocioł gazowy, węglowy na paliwo stałe nowej generacji, pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, kocioł olejowy oraz kocioł zgazowujący drewno.

  2. Wymiana pieców i kotłów węglowych: Wprowadzono możliwość wymiany pieców i kotłów węglowych na kotły zgazowujące drewno, co stanowi krok w kierunku ekologicznego ogrzewania.

Dofinansowanie:

Zmiany w regulaminie obejmują także aktualizację tabeli dotyczącej dofinansowania. Dofinansowanie udzielane będzie m.in. dla kotłów zgazowujących drewno w wysokości 8000,00 zł.

Wykonanie Zarządzenia:

Realizację zarządzenia powierzono Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, co zapewni skuteczne wdrożenie programu.

Ważne Informacje:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, co oznacza, że nowe zasady są już obowiązujące.

Dzięki nowym zmianom programu, mieszkańcy Gminy Rudziniec mają możliwość skorzystania z dofinansowania na modernizację źródeł ciepła, co przyczyni się zarówno do poprawy komfortu życia, jak i ochrony środowiska.