Rusza kolejna edycja dofinansowań do wymiany źródła ciepła. W dniach 4.05.2021 - 11.05.2021 zapraszamy do składania wniosków o udział w "Programie Ograniczenia Emisji na terenie gminy Świerklaniec etap VII rok 2021".

Gmina Świerklaniec ogłosiła siódmą już edycję naboru w ramach Programu Ograniczenia Emisji. Mieszkaniec Gminy Świerklaniec może otrzymać nawet 5 tys. zł dofinansowania udzielonego przez Urząd Gminy Świerklaniec na:

 • zakup i montaż kotła gazowego,
 • zakup i montaż pompy ciepła,
 • zakup i montaż kotła na paliwo stałe 5 klasy plus ekoprojekt.

Wnioski o dofinansowanie do wymiany kotła w ramach gminnego POE będzie można składać u pracownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych w godzinach pracy Urzędu Gminy w dniach:

W dniach 4.05.2021 - 11.05.2021 zapraszamy do składania wniosków o udział w "Programie Ograniczenia Emisji na terenie gminy Świerklaniec etap VII rok 2021".

Ze względu na obostrzenia związane z Pandemią COVID-19:

 1. W dniu 4.05.2021 r. nabór zostanie przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Od dnia 5.05.2021 do dnia 11.05.2021 r. nabór będzie odbywał się w Urzędzie Gminy w Świerklańcu w godzinach pracy Urzędu.
 3. Strony będę przyjmowane pojedynczo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym: imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu.
 5. Wniosków nie należy wrzucać do urny.
 6. Wniosek musi zostać przyjęty przez pracownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Świerklańcu. Na kopercie musi zostać nadana pieczęć z datą wpływu oraz numer wniosku, z którym został przyjęty.
 7. Wnioski nie będę weryfikowane w momencie ich składania.
 8. Wniosek winien być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki zgodnie z „Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec  etap VII  2021 rok” zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec nr 0050.69.2021 z dnia 16.04.2021 r. Wnioski niekompletne będą podlegały jednorazowemu uzupełnieniu. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek będzie podlegał odrzuceniu.
 9. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu i realizowane do wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dotację w danym roku kalendarzowym.

Załączniki: