Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że w związku z przyjętym Zarządzeniem nr 0050.216.2019 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 13.12.2019 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap VI 2020 rok, istnieje możliwość składania wniosków o udział w ww. Programie w ramach naboru uzupełniającego.

Mieszkańcy, mogą składać wnioski, zgodnie z załączonym formularzem w pokoju 8a Urzędu Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec, w godzinach urzędowania (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00), od dnia 19.08.2020 r. do wyczerpania limitu miejsc.

W ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec etap VI 2020 rok (nabór podstawowy wraz z naborem uzupełniającym) zostanie zamontowanych łącznie 100 szt. nowych ekologicznych źródeł ciepła.
W naborze uzupełniającym liczy się kolejność wpływu wniosków jednak nie ma znaczenia rodzaj wybranego do wymiany kotła tj. gazowy, węglowy, biomasa.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek (0,12 MB, PDF)
Pełnomocnictwo (0,15 MB, PDF)
Regulamin (1,6 MB, PDF)