Prezentujemy listę wniosków zakwalifikowanych. Zrealizowanych zostanie 100 pierwszych wniosków.

W ramach naboru złożonych zostało 160 wniosków. W pierwszej kolejności do dofinansowania zostały wybrane zgodnie z Regulaminem wnioski na gaz i pompy ciepła, w dalszej kolejności wnioski na piece węglowe i biomasę. Do programu zakwalifikowało się 100 wniosków na gaz i pompę ciepła, 24 wnioski na węgiel i biomasę, łącznie pozytywnie oceniono 124 wnioski.

Zrealizowanych zostanie 100 pierwszych wniosków zakwalifikowanych do Programu. W momencie zwalniania się miejsc np. w związku z rezygnacją mieszkańca z Programu, Operator będzie dobierał kolejne wnioski z listy do realizacji.

Do programu nie zostało zakwalifikowanych 36 wniosków, które nie spełniały warunków regulaminowych, takich jak np: wiek pieca (minimum 10 lat), brak zarejestrowanej działalność gospodarczej na nieruchomości, nieuregulowany stosunek prawny w Księdze wieczystej, wymiana pieca gazowego, powierzchnia budynku powyżej 300 m2.

Z pierwszymi 100 osobami zakwalifikowanymi do Programu będzie się kontaktować telefonicznie Operator tj. firma Ekoscan.