Urząd Miasta Tychy oraz Operator Programu firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. informuje o kontynuacji V etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy.

V etapu PONE rozpoczął się od weryfikacji złożonych wniosków przewidzianych do realizacji w tym roku w zakresie wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków. Weryfikacja wniosków przewidziana jest do końca stycznia 2021r.

Punkt Obsługi Klienta w Tychach (POK) – wznowienie działalności od dnia 20.01.2021r.

Wszystkich wykonawców którzy zgłosili się do etapu V w 2020r. prosimy o dostarczenie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu w US, ZUSie oraz polisę ubezpieczeniową itp.. Brak aktualizacji ww. dokumentów bedzie skutkował wykreśleniem wykonawcy z listy. 

Nowi wykonawcy mogą zgłaszać się przez cały okres realizacji projektu zgodnie z wytycznymi, które widnieją  w Załączniku nr 2 Oferta Wykonawcy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

Przedmiotowe dokumenty należy składać w POK Tychy w godzinach jego urzedowania lub przesłać na adres: ul. Karola Miarki 2F budynek C,41-940 Piekary Śląskie. W razie pytań prosimy o kontak telefoniczny z numerem: +48 792 243 788