Jeżeli jesteś:

  • właścicielem mieszkania w budynku wielorodzinnym,
  • najemcą mieszkania komunalnego,

zainteresowanym dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych jak i wsparcia poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych wraz z możliwością wykonania termomodernizacji tj. np. wymiana okien oraz drzwi znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

ZAPRASZAMY do wypełnienia ankiety do 28 grudnia br.

Miasto Zabrze planuje złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór.

Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania m.in. do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem i zakresu planowanych prac i nie stanowi ona żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z:

  • firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o. o., która zajmuje się ankietyzacją – tel. 792 243 029
  • Urzędem Miejskim w Zabrzu – tel. 32 37 33 333
  • O szczegółach Programu, dotyczących naboru II wraz z załącznikami można zapoznać się pod linkiem  https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.