Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3 – 7 lokali będą mogły wnioskować również o zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy) budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze.

Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór na wymianę źródeł ciepła i nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań/budynków celem przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji w II naborze, który Miasto Zabrze będzie mogło złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w przypadku zainteresowania programem.

Program adresowany do wspólnot mieszkaniowych, to różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

  1. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
  2. Do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła)
  3. Do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.