EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. :: dział plików

Podstawowe dokumenty oraz pliki informacyjne do prawidłowej realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji:

Zawartość Foldery/Pliki
(0/4)
(0/1)
(4/29)
(0/1)
(3/12)
(3/15)
(3/13)
(3/11)
(0/16)
(0/1)
(3/0)
(0/22)

Projekt 'Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez  wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych' planowany jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6. Czyste powietrze, Poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs.

4.6.1.jpg

(3/14)
(3/7)
(3/9)
(4/14)
(0/10)
(0/2)
(3/7)
(3/11)
(3/10)
(2/14)
(4/16)
(3/12)
(3/3)
(3/9)
(0/1)
(1/1)
(3/9)
(3/10)
(0/5)
(2/9)