Urząd Miasta Bytom wraz z Operator Programu firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o. o. informują, że w związku z Zarządzeniem nr 86/2022 PREZYDENTA BYTOMIA z dnia 09 marca 2022 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach i budynkach wielorodzinnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom - istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie ofert określone zostały w załączniku nr 4 do ww. Regulaminu, do pobrania ze strony Internetowej Operatora Programu firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. https://niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 792 243 432, 48 792 243 029 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 Oferta Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi:

  • wymiany źródła ciepła (w tym: kotłów węglowych, gazowych, na biomasę, ogrzewanie elektryczne, c.o., pompy ciepła do c.o i c.w.u.)
  • montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji ogniw fotowoltaicznych)

Kompletne dokumenty Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu, należy złożyć bądź wysłać na adres: EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., 41 -940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F budynek C. Z dopiskiemOferta Wykonawcy PONE BYTOM – edycja 2022”. 

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2022 r.

 Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z Regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę Wykonawców.

Firmy wykonawcze, które pragną kontynuować udział w Programie w roku 2022 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

  1. strona tytułowa oferty Załącznik nr 4 na rok 2022 plus oświadczenia;
  2. zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego;
  3. aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 50 000 PLN;
  4. autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone w poprzedniej edycji Programu.

Wysokość dotacji dla poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach Programu:

Załącznik:

  1. Oferta Wykonawcy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom na rok 2022
  2. Regulamin PONE na terenie Miasta Bytom na rok 2022