Szanowni Mieszkańcy Zabrza!

Prezydent Miasta Zabrze przypomina o możliwości skorzystania z dotacji na wymianę węglowego źródła ciepła na ekologiczne w domach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze (PONE).

Mieszkańców, którzy złożyli już wnioski w PONE w latach poprzednich, a nie podjęli się wymiany starego węglowego źródła ciepła, zachęcamy do skorzystania z dotacji przy wymianie ogrzewania na gazowe, biomasę lub ekogroszek.

Równocześnie informuję, że nabór uczestników w ramach PONE odbywa się na bieżąco. Decydując się teraz na wymianę nieekologicznego źródła ciepła mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie w kwocie do 8 100 zł dla kotłów gazowych oraz 5 700 zł dla pozostałych. Termin realizacji powyższych inwestycji przewidziany jest na I kwartał 2023 r. W przypadku wymiany źródła węglowego na gazowe budynek musi mieć przyłącze gazowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286 (II piętro) Wydział Ekologii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub bezpośrednio w Wydziale Ekologii przy ul. Wolności 286 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Więcej szczegółów na temat realizacji Programu można znaleźć na stronie internetowej miastozabrze.pl oraz Operatora Programu niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-zabrze, a także pod nr telefonu Operatora PONE 504-218-836 lub 792-243-432.

UWAGA!! WYMIENIAJĄC ŹRÓDŁO OGRZEWANIA W RAMACH PONE JEDNOCZEŚNIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (wyjątkiem jest wymiana źródła ciepła z węglowego na ekogroszek).