CZYNNY:

Wtorek: nieczynny
Środa: nieczynny

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
       MIASTO ZABRZE

KONTAKT:
kom. +48 570 700 606 - Operator
kom. +48 504 218 836 - Operator
kom. +48 792 243 432 - Operator
tel. + 32 373 33 33 - Urząd Miasta

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przesyłanie kosztorysów: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ADRES:

Centrum Handlowe M1, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt)

Jak nas znaleźć- mapa

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Miasta Zabrze:

Informujemy, że od dnia 02.05.2023 roku Punkt Obsługi Klienta w związku z zakończeniem XII etapu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze będzie nieczynny.

Program realizowany był przez Urząd Miejski w Zabrzu ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników była firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Pragniemy serdecznie podziękować Pracownikom Urzędu Miejskiego w Zabrzu za miłą i owocną współpracę oraz wszystkim Inwestorom i Wykonawcom uczestniczącym w tym Programie.

Szanowni Mieszkańcy Zabrza!

Prezydent Miasta Zabrze przypomina o możliwości skorzystania z dotacji na wymianę węglowego źródła ciepła na ekologiczne w domach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze (PONE).

Mieszkańców, którzy złożyli już wnioski w PONE w latach poprzednich, a nie podjęli się wymiany starego węglowego źródła ciepła, zachęcamy do skorzystania z dotacji przy wymianie ogrzewania na gazowe, biomasę lub ekogroszek.

Równocześnie informuję, że nabór uczestników w ramach PONE odbywa się na bieżąco. Decydując się teraz na wymianę nieekologicznego źródła ciepła mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie w kwocie do 8 100 zł dla kotłów gazowych oraz 5 700 zł dla pozostałych. Termin realizacji powyższych inwestycji przewidziany jest na I kwartał 2023 r. W przypadku wymiany źródła węglowego na gazowe budynek musi mieć przyłącze gazowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286 (II piętro) Wydział Ekologii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub bezpośrednio w Wydziale Ekologii przy ul. Wolności 286 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Więcej szczegółów na temat realizacji Programu można znaleźć na stronie internetowej miastozabrze.pl oraz Operatora Programu niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-zabrze, a także pod nr telefonu Operatora PONE 504-218-836 lub 792-243-432.

UWAGA!! WYMIENIAJĄC ŹRÓDŁO OGRZEWANIA W RAMACH PONE JEDNOCZEŚNIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” (wyjątkiem jest wymiana źródła ciepła z węglowego na ekogroszek).

Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Punkt Obsługi Klienta (Centrum Handlowe M1, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu) dla uczestników w/w programu w dniu 30.08.2022 r. (wtorek) będzie zamknięty. W zamian POK będzie czynny w dniu 02.09.2022 r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 15.00.

Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Operatorem Programu Firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze - etap XII. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania Ecodesign (ekoprojektu) i gazowych, układów solarnych, ogniw fotowoltaicznych, termoizolacji, wymiany okien w ramach realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze". Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu Miasta Zabrze lub w punkcie obsługi PONE (Centrum Handlowe M1, ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu) w godzinach urzędowania, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE XII - Zabrze 2021-22".

UWAGA!!!

Firmy wykonawcze, które złożyły oferty na udział w Programie w roku 2020 lub 2021 zobowiązane są do aktualizacji dokumentów w części podmiotowej takich jak:

 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty),
 • aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na minimalną wartość 40 000 PLN,
 • autoryzację dostawcy urządzeń, które nie zostały zgłoszone do Programu w roku 2020 lub 2021.

Do rozliczenia:

 • Kopię decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku lub przyjęcia zgłoszenia prac niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę (dotyczy kota gazowego - jeśli wymagane)
 • Kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (dotyczy kotła gazowego – jeśli wymagane);
 • Dokument zaświadczający fizyczną likwidację starego kotła wystawiony na Inwestora;
 • Protokół odbioru kominiarskiego;
 • Protokół odbioru końcowego robót wraz z dokumentem uruchomienia kotła c.o.;
 • Kopię zgłoszenia o zakończeniu budowy (w przypadku wymiany na kocioł gazowy – jeśli wymagane);
 • Dokumentację zdjęciową zamontowanego urządzenia oraz tabliczki znamionowej kotła lub prac budowlanych (przed i po modernizacji);
 • Fakturę VAT;
 • Dokument potwierdzający dokonanie przedpłaty przez Inwestora (faktura zaliczkowa);
 • Certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu w przypadku kotłów na paliwo stałe – kopia;
 • Kosztorys podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.