PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
GMINA GIERAŁTOWICE

 Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Gminy Gierałtowice:

Program realizowany był przez Urząd Gminy Gierałtowice ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników była firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Pragniemy serdecznie podziękować Pracownikom Urzędu Gminy Gierałtowice za miłą i owocną współpracę oraz wszystkim Inwestorom i Wykonawcom uczestniczącym w tym Programie.

Przedstawiamy prezentację procesu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Gierałtowice na rok 2019. Prezentacja została zaprezentowana na spotkaniu informacyjnym w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. 41. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział.

Urząd Gminy Gierałtowice oraz EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., jako Operator „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice – etap na rok 2019”, zapraszają osoby, które złożyły wnioski na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych  na rok 2019 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji  dla Gminy Gierałtowice (PONE), na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 17:00 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. 41. W szczególności zapraszamy osoby, które zostały powiadomione o spotkaniu telefonicznie lub sms-em przez Operatora. Spotkanie będzie dotyczyło informacji w zakresie poprawnej realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gierałtowice (PONE).

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że wkrótce rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych  na rok 2019 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji  dla Gminy Gierałtowice (PONE).

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł  prawny  do  korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym zlokalizowanej  na  terenie Gminy Gierałtowice .

W przypadku współwłasności budynku do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w terminie 9 i 10 maja 2019 r. w  Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek od 7:00-17:00, piątek od 7:00-15:00.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, etap na rok 2019.

Wnioski niepoprawnie wypełnione lub niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej: Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych  na rok 2019 w ramach Programu...

Urząd Gminy w Gierałtowicach ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Gierałtowice. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów węglowych, gazowych oraz na pellet. Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu Gminy przy ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE GIERAŁTOWICE rok 2019".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku Nr 2 do Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, etap na rok 2019, do pobrania ze strony Internetowej Operatora Programu firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-gieraltowice . Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 600 243 782 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2019 r.

Czytaj więcej: Nabór Wykonawców w ramach realizacji PONE Gmina Gierałtowice rok 2019

Uwaga mieszkańcy!

W związku z przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na wymianę pieców na ekologiczne i przygotowaniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza nabór ankiet od zainteresowanych wymianą pieców mieszkańców Gminy Gierałtowice.
W pierwszym etapie planujemy udzielić dofinansowania na wymianę kotła. Jednak aby uzyskać szerszy obraz  Państwa potrzeb w zakresie termomodernizacji, montażu kolektorów etc. ankieta  również będzie dotyczyła tego zagadnienia. Pozwoli to w przyszłości, w miarę możliwości finansowych Gminy rozszerzyć Program o działania termomodernizacyjne lub montaż instalacji OZE.

Czytaj więcej: Nabór ankiet dla zainteresowanych wymianą pieca! Gmina Gierałtowice