PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
MIASTA PYSKOWICE  

Aktualności w zakresie realizacji PONE na terenie Miasta Pyskowice:

Program realizowany był przez Urząd Miasta Pyskowice ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników była firma EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

Pragniemy serdecznie podziękować Pracownikom Urzędu Miasta Pyskowice za miłą i owocną współpracę oraz wszystkim Inwestorom i Wykonawcom uczestniczącym w tym Programie.

Miasto Pyskowice wraz z Operatorem informuje, że w dalszym ciągu trwa nabór wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach: ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji”. Dotacja dotyczy tylko budynków jednorodzinnych posiadających ekologiczne źródło ciepła w postaci automatycznego kotła na paliwo stałe minimum IV klasy, kocioł gazowy, kocioł olejowy. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca w tym zakresie. Dotacja celowa wynosi 9 000,00 zł brutto

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW, które znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. Tel. 48 792 243 719

Miasto Pyskowice wraz z Operatorem Programu informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla mieszkańców domków jednorodzinnych chcących uzyskać w 2019 r. dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach ,,Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Pyskowice” polegających na trwałej likwidacji obecnego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

 dostępne warianty inwestycji:

Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc – decyduje kolejność składania wniosków. Inwestycje należy zakończyć do końca lipca 2019 r.

Czytaj więcej: Dotacje na rok 2019 - nabór uzupełniający PONE Pyskowice

Miasto Pyskowice informuje o uruchomieniu naboru uzupełniającego wniosków dla osób fizycznych (mieszkańców domków jednorodzinnych) chcących uzyskać w 2018 r. bezzwrotne dofinansowanie na realizację zadań termomodernizacyjnych w ramach edycji: ,,Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice etap na rok 2018”, polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamianie na:

  • ogrzewanie gazowe (kotły gazowe kondensacyjne);
  • ogrzewanie węglowe (kotły retortowe spełniające wymagania min. 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012);
  • ogrzewanie na biomasę (kotły retortowe spełniające wymagania min. 5 klasy normy PN-EN-303:5-2012).

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
Nabór będzie prowadzony do czasu wyczerpania wolnych miejsc do dnia 20 sierpnia 2018 r.

Czytaj więcej: Dotacje - nabór uzupełniający PONE Pyskowice

Dzięki współpracy z Dostawcami i Wykonawcami zorganizowaliśmy na Parking za Urzędem Miejskim w Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, wystawę kotłów niskoemisyjnych oraz instalacji OZE. Zaprezentowało się na niej ponad dziesięciu Dostawców i Wykonawców. Zainteresowanych zakupem było ok. 100 osób, które mogły porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać warunki finansowe, zabrać ulotki i prospekty techniczne, a nawet zaobserwować sam proces spalania paliwa w kotle.

Zobacz relację z wystawy!

Wybór sposobu ogrzewania domu nie należy do łatwych wyborów. Często nie wiemy jaką technologię wybrać, jaki kocioł będzie odpowiedni dla naszego domu i ile zapłacimy za jego ogrzewanie.
Urząd Miejski w Pyskowicach
wraz z Operatorem Programu firmą EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o., zaprasza mieszkańców na prezentację:

Dostawców i Wykonawców kotłów automatycznych V klasy, na paliwo gazowe oraz kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Emisji na terenie Miasta Pyskowice.

Chcesz wiedzieć jaki kocioł jest najlepszy? Jaki odnawialne źródło energii wybrać, Szukasz ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań? Nie kotłuj się z myślami! Przyjdź:

7 lipca 2018 r. (sobota)
11.00 – 13.00

Parking za Urzędem Miejskim w Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3.

przed prezentacją Dostawców i Wykonawców zapraszamy Mieszkańców na spotkanie informacyjne
o godz. 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 3

Czytaj więcej: Pokaz ekologicznych kotłów, instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych PONE Pyskowice

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr RZ.0050.111.2018  Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 7 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice etap na rok 2018”, istnieje możliwość składania ofert przez Wykonawców, którzy chcą świadczyć swoje usługi w ramach przedmiotowego Programu.

Wymagania w zakresie oferty Wykonawcy określony został w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Oferty można składać w BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW, które znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 107 - na parterze, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice z opisem „Oferta wykonawcy w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pyskowice na rok 2018” przez cały okres realizacji danego etapu Programu, określonego w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Czytaj więcej: Nabór wykonawców - PONE Pyskowice